Projecció cultural i Universitat Oberta

.

Programa de futur

Projecció cultural i Universitat Oberta.

La projecció cultural de la Universitat i les activitats d’Universitat Oberta es desenvolupen a través de la difusió i la incentivació d’actuacions, complementàries a la docència i a la recerca que facilitin una simbiosi entre universitat i societat per a l’enriquiment mutu.

Entenem que la Universitat ha de donar l’oportunitat d’ampliar l’experiència als estudiants, i a la societat en general, en el món de la música, del teatre, del cinema, de les arts en sentit ampli, com un complement de coneixements vitals que ens ajudin a créixer com a persones.

Servei d’activitats culturals (SAC).

En el marc de la producció i la divulgació cultural i formativa, al llarg d’aquests quatre anys, s’han realitzat unes 700 activitats i s´ha mobilitzat a 20.500 persones. Cursos d’estiu, cinema, teatre, conferències, concerts, lectures poètiques, converses amb directors de cinema i escriptors, exposicions generades per la pròpia UIB i d’altres exteriors, congressos, o suport a activitats externes, entre altres. Les Aules d’Art, Cinema, Debat, Música, Teatre, i el curs 2016-17 la incorporació de l’Aula de Lletres, han configurat l’estructura organitzativa.

  • De cara als pròxims quatre anys, la UIB continuarà present a les Lligues de Debat i incentivarà la participació dels alumnes de totes les illes.
  • Desenvoluparà activitats relacionades amb homenatges i commemoracions de personatges relacionats amb el món de la cultura, prioritàriament dels territoris de parla catalana, encara que no de forma exclusiva. Es visibilitzaran més i millor les activitats culturals de i per a la UIB, i en un lloc destacat, les de Sa Riera.
  • Les activitats de formació permanent a les illes d’Eivissa-Formentera i Menorca són imprescindibles per a la UIB i la seva cohesió territorial, així com els cursos i activitats d’estiu, en les diferents modalitats, que es duen a terme a Mallorca.

La Universitat Oberta per a Majors (UOM).

La UOM, dirigida a persones de més de 50 anys, és un projecte educatiu emmarcat en el paradigma de l’aprenentatge al llarg de la vida. Un projecte engrescador i atractiu que millora els coneixements dels alumnes que hi assisteixen i també la seva qualitat de vida. La UOM, en aquest quatre anys, s’ha consolidat en projectes, en nombre d’estudiants i en projecció social. S’ha arribat a un col·lectiu de 2500 persones.

  • Al campus de la UIB s’ofereixen el Diploma Sènior de la UOM i els dos Diplomes d’Especialització de la UOM, que apareixen pels canvis en el perfil dels estudiants i que baraten cada dos anys. Els tres són títols propis de la UIB i es troben ben consolidats, comptam amb més de 300 alumnes. Els pròxims quatre anys, incrementarem la qualitat dels estudis i continuarem la presència a les sectorials de les diferents xarxes universitàries per aconseguir una major oficialització dels estudis.
  • La UOM als Pobles de Mallorca, en aquests quatre anys, ha passat de 20 municipis els dos primers anys a 26 els dos darrers, amb 5 conferències a cada un. Hem arribat, el darrer any, a més de 750 persones. En els pròxims quatre anys, treballarem per incrementar els municipis que participen en el programa, per poder fer universitat oberta a més persones i a més territori, per fer més UIB.
  • Treballarem de la mà de les institucions públiques i privades per oferir una Universitat oberta i de qualitat fora del campus, a Mallorca, a Menorca, Eivissa i Formentera, a fi i efecte d’arribar al major nombre de persones de més 50 anys, perquè, com diu el nostre lema, “Aprendre no té edat”.

Coral Universitat de les Illes Balears i corals filials.

La CUIB i corals filials, que, conjuntament, arriben a quasi quatre-cents cantaires, han continuat amb la tasca de passejar el nom de la UIB per totes les Illes, a través d’un llenguatge universal, la música, amb partitures d’arreu del món, sense oblidar mai els compositors dels països de parla catalana.

  • Els propers quatre anys, es mantendrà el recolzament institucional a la CUIB, que celebra enguany el seu quarantè aniversari, i a les corals filials, per la bona tasca duta a terme .

Edicions UIB.

Edicions UIB, al llarg d’aquests quatre darrers anys, i en el marc de la seva finalitat institucional, que és la producció, edició, gestió, difusió i promoció de llibres i revistes universitàries, ha publicat llibres, llibres electrònics, revistes i revistes electròniques, i ha participat en diverses accions de promoció institucional.

  • En els propers quatre anys, es continuarà amb la tasca de producció, i promoció de llibres i revistes universitàries, a través de col·leccions internes, recolzant la tasca dels professors i investigadors, ajudant igualment a la difusió d’obres en la llengua pròpia, a través d’edicions i presentacions, i essent presents, en la mesura de les possibilitats, a les fires nacionals i internacionals, de la mà d’institucions públiques.