Seus Universitàries

.

Programa de futur

Seus Universitàries.

Es continuarà amb la tasca docent de grau i postgrau duta a terme a les Seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera, i es dinamitzaran les activitats culturals de tota mena que s’hi duen a terme. Les Seus expliciten, més que mai, l’arrelament territorial de la Universitat de les Illes Balears i s’han convertit, al llarg de quasi vint anys, en entitats imprescindibles per a la generació de coneixement i de cultura a les Illes.

En els últims anys, hem començat a renovar els sistemes de videoconferència amb les Illes. Hem passat d’un sistema SD a l’actual d’alta definició (HD). Ja comptem amb quatre aules al Campus de Palma i cinc a les Seus, totalment renovades. A més, estam treballant en l’actualització de set aules més, tres al Campus i quatre a les Seus, que veurem finalitzada abans de l’inici del pròxim curs. En els propers quatre anys:

  • Promourem el diàleg entre Seus i Campus, entre professors, estudiants i tècnics, amb l’objecte de solucionar ràpidament qualsevol problema, així com aportar continuadament idees de millora.
  • Vetllarem pel compliment normatiu que afecta la docència i la coordinació entre els professors de les Seus Universitàries i els professors responsables de les assignatures al Campus de Palma.
  • Valorarem l’oportunitat d’incrementar de tres a quatre els seminaris presencials de cada assignatura.
  • Revisarem el procediment per fer les tutories i les revisions d’exàmens.
  • Treballarem, d’acord amb els departaments, per augmentar el nombre d’assignatures presencials impartides a les Seus amb professors associats.
  • Treballarem per impartir alguns estudis presencials, de base tecnològica, a les Seus.
  • Continuarem amb la col·laboració d’institucions significades en la vida i cultura insulars. Amb l’IME (Institut Menorquí d’Estudis) i amb la UIMIR (Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei) i amb l’Institut d’Estudis Eivissencs.
  • Negociarem amb els diferents ajuntaments de cada illa per tal d’obtenir una reducció de l’abonament als serveis esportius municipals per als estudiants de les Seus.