Objectiu permanent

.

Programa de futur

Objectiu permanent.

Que la UIB es pugui mantenir com a institució pública d’ensenyament superior de la més alta qualitat en formació i recerca. La UIB ha de seguir contribuint al benestar dels ciutadans de les nostres Illes mitjançant la creació i transmissió de coneixement i, igualment, amb la transmissió de valors com la solidaritat, la integritat i la igualtat a tota la comunitat universitària i a la societat en general, recolzant les iniciatives de Responsabilitat Social Universitària, tot això enmarcat dins els Objectius del Desenvolupament Sostenibble (ODS, Agenda 2030).

Entenem l’educació superior i la recerca fonamental com un bé públic i per al bé públic; per consegüent, s’ha d’entendre com una responsabilitat pública. L’educació superior, incloent-hi cultura, recerca i innovació, ha de jugar un paper primordial per fer front als desafiaments socioeconòmics, tecnològics, mediambientals i demogràfics que marcaran el futur de la nostra societat.