Innovació

.

Programa de futur

Innovació.

Fa quatre anys, vàrem crear un «vicerectorat nou» amb competències d’innovació i transferència de coneixement per fer palesa la importància de la vinculació de la Universitat amb la societat. En els propers quatre anys, farem que sigui un “vicerectorat transversal”, que permeti connectar la UIB, des de tots els punts de vista, amb la societat.

 

La relació amb la societat en general, i amb l’empresa en particular, és una estratègia imprescindible per tot el que significa de major apertura a la creativitat i la innovació, incloent l’emprenedoria, tant per als estudiants com per a l’activitat de formació i d’investigació que es desenvolupa a la Universitat.

 

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

 

Hem celebrat el 20è aniversari de la FUEIB “reformulant-la” perquè pugui seguir essent la porta d’entrada de l’empresa a la UIB. En els propers quatre anys, aprofitarem el treball de transversalitat que s’està realitzant en el seu equip de direcció per fer que la FUEIB sigui un autèntic vincle entre la societat i la UIB.

 

  • Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI). Hem continuat creant spin-offs universitàries, signant contractes de recerca i d’assessorament i registrant títols de propietat industrial i intel·lectual als mateixos nivells de sempre, mentre es creava el catàleg de serveis i tecnologies de la UIB per apropar-nos a la societat i s’establien noves relacions duradores de col·laboració amb grans empreses. En els propers quatre anys, posarem en marxa un servei de captació de fons i facilitarem la gestió de projectes d’innovació, així com un programa d’aprenentatge-servei des de la CSUIT (Càtedra Santander-UIB d’innovació i transferència).
  • Estudis propis – UIBTalent. Hem entès els estudis propis com una forma de vincular-se amb la societat i hem creat la marca #UIBTalent, formació avançada. En els propers anys, augmentarem la qualitat dels estudis propis promovent una oferta amb una coordinació acadèmica unificada.
  • Hem creat el Club d’Emprenedors de la UIB per centralitzar tots els recursos sobre el tema i no deixar que cap inquietud emprenedora no prosperi per manca de formació o assessorament. En els propers quatre anys, implicarem els estudiants, millorarem el suport a l’emprenedor i oferirem formació en emprenedoria, com a competència transversal, a tots els estudis.

 

SmartUIB.

 

Hem posat en marxa un projecte estratègic transversal perquè la UIB esdevengui SMARTUIB. L’hem presentat a la societat, hem aconseguit finançament FEDER per iniciar projectes com la rehabilitació de Ca ses Llúcies o el programa internacional de formació en innovació, sostenibilitat i disseny, i n’hem deixat d’altres embastats com SmartEnergy o SmartPark. A partir d’ara, hem de reafirmar la vocació catalitzadora del projecte, posar en marxa el centre d’innovació i transferència de Ca ses Llúcies i començar a generar estalvis energètics, des de l’optimització dels seus usos.

Càtedres.

Els darrers anys hem consolidat relacions institucionals amb grans empreses com Melià, Endesa, HotelBeds, Santander o Red Eléctrica de España. Ara volem augmentar el nombre de càtedres d’empresa posant en marxa, amb el suport de la FUEIB, una xarxa de càtedres d’innovació. Volem que, a més de connectar-se amb la UIB, les empreses es puguin connectar entre elles en un entorn de generació i transferència de coneixement. La promoció d’aquestes relacions institucionals amb empreses serà un punt cabdal del servei de captació de fons que es posarà en marxa a la FUEIB.

Laboratoris.

De la mateixa manera que els grups d’investigació són les unitats bàsiques de recerca, volem que els laboratoris ho siguin de la innovació. En aquests anys, tot i tenir una normativa de laboratoris millorable, se n’han constituït prou de nous. Això demostra l’interès de la comunitat universitària per agrupar-se al voltant d’interessos relacionats amb la transferència de coneixement a més de fer-ho al voltant dels relacionats amb la recerca. Els laboratoris d’innovació seran multidisciplinars i orientats a resoldre reptes de la societat.

Fundació BIT.

Les relacions amb el Parc Bit s’han consolidat en els darrers anys. La “relació natural” entre empreses tecnològiques i la Universitat necessitava millorar i s’ha aconseguit tenint presència continuada en els consells rectors primer del Parc Bit de Mallorca i, ara, en el Centre Bit de Menorca. Això ha permès millorar la relació amb empreses consolidades, startups i projectes emprenedors del nostre entorn.