Infraestructures i campus

.

Programa de futur

Infraestructures i campus.

En aquests darrers quatre anys, hem realitzat el tancament de les aules prefabricades, també conegudes com «Aulari». Hem posat a ple rendiment l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda per tal de garantir la formació teòrica i pràctica dels diferents màsters oficials de la UIB, l’allotjament de personal investigador en formació i l’acolliment de professors convidats de diferents universitats i centres de prestigi internacional. Hem avançant significativament en el projecte SIGUIB (Sistema d’Informació Geogràfica de la UIB), del qual s’ha implementat una versió BETA testada, amb la consegüent millora de la gestió d’espais de la nostra Universitat. Hem realitzat nombroses obres de condicionament d’aules, laboratoris, despatxos i espais d’ús comú, així com millores generals del Campus, entre les quals destaca la conversió de 9000 m2 en zona de vianants.

El manteniment i millora del campus i dels seus edificis ha estat una prioritat fonamental juntament amb la gestió optimitzada dels espais. El campus també és un lloc de connexió amb la societat i amb la comunitat universitària, de tal forma que hem fet feina per fer del campus un lloc amfitrió d’esdeveniments, exposicions i esdeveniments esportius, així com també per a la realització de congressos i reunions tant d’àmbit local com nacionals i internacionals.

Volem recordar que, al pressupost de 2013, vàrem trobar la quantitat de 50.000€ per a inversions al campus. Actualment, aquesta quantitat ha passat a 1.200.000€, una partida encara insuficient per poder encarar totes les millores que necessiten els nostres edificis i el propi campus. Per aquesta raó, continuam reivindicant poder arribar a la xifra que hi havia consignada al pressupost de 2009: 3.500.000€.

En els propers quatre anys, volem dur a terme les accions següents:

 • Construirem l’edifici Interdepartamental II (al lloc on ara hi ha l’aulari) aprovat pel pla operatiu FEDER, millorant així els espais disponibles a la majoria d’edificis.
 • Adequarem una nova zona per a vianants entre l’edifici Interdepartamental II i l’edifici Anselm Turmeda.
 • Adequarem els espais de les llacunes i el Propileu.
 • Avaluarem l’estat dels edificis per poder planificar les actuacions més adients i l’optimització dels usos dels espais.
 • Seguirem millorant en la gestió d’espais, impulsant el Sistema d’Informació Geogràfica de la UIB, posant-lo a disposició dels gestors d’espais (administradors de centre, deganats, departaments…).
 • Continuarem amb la implementació dels codis QR a les aules de tots els edificis, codis que permeten conèixer l’ocupació de l’aula i l’ús, per part dels estudiants, d’aquests espais quan estan disponibles, tant per a l’estudi com per a la realització de treballs.
 • Automatitzarem l’accés a cada edifici del campus per empremta digital.
 • Seguirem millorant la circulació i l’estacionament de vehicles a motor.
 • Millorarem la gestió de les reserves externes i internes d’espais UIB.
 • Millorarem la gestió dels tràmits relacionats amb obres menors i de remodelació.
 • Crearem zones obertes i comunes per promoure l’ús del campus com a espai de trobada entre els membres de la comunitat universitària.
 • Estudiarem fórmules per dur a terme l’obertura de Can Oleo, edifici emblemàtic que permetria fer més visible la Universitat dins la ciutat.
 • Adequarem els espais dels edificis adaptant-los a las necessitats actuals de la comunitat universitària, per fer-los entorns més humans i de col·laboració.
 • Elaborarem i aplicarem un pla de gestió agrària.