Valors de la feina en equip

.

Programa de futur

Valors de la feina en equip.

Com hem fet fins ara, volem dur a terme una gestió col·legiada en què l’esperit d’equip permeti una cohesió en les decisions amb objectivitat, transparència, equanimitat i eficiència. El nostre compromís institucional és d’entrega i dedicació. Amb grans dosis d’il·lusió, i comptant amb l’ajut de tothom, aconseguirem l’objectiu de millorar cada dia un poc més la Universitat.

Tothom importa i tothom aporta a la UIB!