Plantejament de futur en el marc de l’estratègia 2020

Preàmbul
Plantejament de futur en el marc de l’estratègia 2020.

Cal una transformació de la Universitat. Però s’ha de fer de forma assenyada i ben reflexionada. Per això és indispensable la participació de tots; s’ha de comptar amb l’opinió de totes les persones capaces d’ajudar-nos en el disseny d’una Universitat inserida en la societat del coneixement i que doni respostes a les preguntes del futur:

 • Què necessita i necessitarà la societat del coneixement?
 • Com s’ha de compaginar la dualitat docència-recerca dins un sistema universitari d’excel·lència?
 • Quins punts s’han de desenvolupar per fer la UIB cada vegada més atractiva?

Les propostes prioritàries de l’Estratègia 2020 per avançar en l’economia del coneixement són el creixement intel·ligent, sostenible i integrador, i amb un clar impacte social:

 • Un creixement intel·ligent, basat en l’educació, en la investigació i la innovació i en l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • Un creixement sostenible, que aposti per una economia que utilitzi eficaçment els recursos, més verda i competitiva.
 • Un creixement integrador, basat en una economia amb un alt nivell d’ocupació que afavoreixi la cohesió econòmica, social i territorial.

A més, la Comissió Europea ha elaborat un conjunt de recomanacions per avançar cap a una economia basada en el coneixement, que implica les seves tres missions: d’educació, d’investigació i d’innovació. D’aquestes recomanacions ens semblen imprescindibles pel futur de la UIB:

 • Assegurar un finançament suficient, correspost amb una gestió responsable i rendició de comptes.
 • Proporcionar incentius per a l’establiment de col·laboracions amb l’empresa.
 • Proporcionar la combinació adequada de coneixements, habilitats i competències necessaris per al mercat laboral.
 • Incrementar la interdisciplinarietat i la transdisciplinarietat.
 • Posar en valor el coneixement a través de la interacció amb la societat.
 • Reconèixer i recompensar l’excel·lència de més alt nivell.

Proposta: Constituir un grup de prospectiva, amb la participació del Consell Social, per pensar com ha de ser la UIB del 2028, quan complirà 50 anys.