Llorenç Huguet

Candidat a Rector de la UIB

.

.

Nascut a Ferreries de Menorca (1952). Casat i pare de dues filles i un fill.

Estudis

Vaig fer els meus estudis primaris al Col·legi Públic de Ferreries i el batxillerat a l’Institut de Ciutadella (aleshores batxillerat laboral). Em vaig llicenciar en Matemàtiques (1977) i em vaig doctorar en Informàtica (1981) a la Universitat Autònoma de Barcelona. El 1980 vaig obtenir la llicenciatura de Ciències Aplicades a la Informàtica i a la Gestió Industrial a la Universitat de Lovaina (Bèlgica), mentre treballava com a investigador lliure al laboratori IMAGO en aquesta universitat.

Activitat acadèmica i de gestió

Des de 1977 fins a 1990, vaig ser professor del Departament d’Informàtica de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona, on, l’any 1988, vaig obtenir la càtedra de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. En aquesta universitat, vaig ocupar els càrrecs de president de la Secció d’Informàtica, secretari i vicedegà de la Facultat de Ciències.

Des de 1990, som professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears, on vaig ser director de l’Escola Universitària Politècnica des de que es va crear, fins que, el juliol de 1995, vaig ser elegit Rector d’aquesta universitat. Vaig exercir aquest càrrec durant dos mandats, fins al maig de 2003. Vaig ser reelegit per a aquest càrrec el maig de 2013.

Des de la seva creació, he estat membre del Patronat de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears. He estat el seu president durant els mandats de Rector.

Com a Rector he presidit, en diferents ocasions, la Xarxa d’Universitats Lluís Vives (formada per vint-i-una universitats dels territoris de parla catalana) i la Xarxa d‘Universitats G-9 (formada per les nou universitats que són les úniques públiques a la seva comunitat autònoma).

Som coautor de:

  • Una col·lecció de divulgació de la informàtica, l’any 1985, que va servir de suport per al programa de TV3 Connecta el micro, amb el suport de la Fundació la Caixa.
  • Dos llibres:
    • Codes Correcteurs: Théorie et Applications, Ed. Masson, 1989, sobre aspectes bàsics i d’investigació en teoria de la codificació (traduït a l’anglès per McGraw-Hill, 1992).
    • Comunicación digital: Teoría matemática de la información, codificación algebraica y criptología, Ed. Masson, 1991.

Activitat d’investigació

El meu camp principal d’investigació és de la comunicació digital, principalment pel que fa als aspectes teòrics i les seves aplicacions, de la codificació i la criptografia en l’àmbit de la seguretat computacional i del comerç electrònic, en el qual tenc nombroses publicacions internacionals, com autor o coautor, especialment en Lectures Notes in Computer Science, Digital Processess, Information Processing Letters, Discrete and Applied Mathematics, Computers and Security, Information Security, Coding and Cryptography, IEEE Transaction on Information Theory, Applied Mathematics.

He dirigit sis tesis en aquest àmbit.

He realitzat estades a l’estranger: al MBLE Philipps Research Laboratory, Brussel·les (1979) i al Departament de Matemàtiques i Informàtica de Sherbrooke, Canadà (1983), entre altres.

Activitats professionals a través de l’article 11 de la LRU i de l’article 83 de la LOU

La meva participació primordial en activitats professionals se centra en les aplicacions de les TIC (tecnologies de la informació i les comunicacions) en l’àmbit empresarial i de l’administració local i autonòmica. Com a exemples:

  • La implementació d’un reconeixedor digital de signatures per a l’empresa FDM, utilitzant algorismes de compressió de dades.
  • El disseny d’un xip per a la implementació hardware del criptosistema DES (Data Encryption Standard) per a Fujitsu.
  • La creació i posada en marxa del Servei d’Informàtica Local de Menorca (SILME).
  • L’estudi i posterior implementació del sistema informàtic del Parlament de les Illes Balears.

Altres

El juliol de 1992, vaig ser nomenat consultor de la DGXIII de la Comunitat Europea, en el camp de les TIC, i vaig estar integrat en el TEAM EUROPE (Panel of expert speakers of the European Commision) fins al juny de 1998.

L’any 2000 vaig ingressar com a membre de l’Acadèmia de Ciències Pere I de Sant Petersburg.