Cooperació al desenvolupament i solidaritat

.

Programa de futur

Cooperació al desenvolupament i solidaritat.

La Cooperació Universitària al Desenvolupament és una forma de retorn solidari a la societat, en el nostre cas, mitjançant la transferència d’experiències i coneixement a països empobrits.

En els darrers quatre anys, s’han ampliat els projectes de Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) a modalitat biennal. A més, hi ha hagut un increment d’un 26% del pressupost destinat a Cooperació, Solidaritat i Voluntariat. Hem posat en marxa el Portal de Voluntariat UIB i, actualment, hi ha 350 persones voluntàries i 84 entitats registrades. Com a novetat important, cal destacar que s’ha realitzat la transversalització de l’Educació per al Desenvolupament en el marc d’assignatures impartides als diferents estudis de la UIB. D’altra banda, s’ha format una comissió de cooperació on estan representats tots els estaments de la comunitat universitària.

En els propers quatre anys:

  • Incrementarem el nombre i els tipus d’ajuts dels programes de mobilitat internacional, estades solidàries i beques de pràctiques en països empobrits.
  • Iniciarem formació de postgrau i especialitzada en l’àmbit de la Cooperació Universitària al Desenvolupament i Educació per al desenvolupament.
  • Augmentarem el compromís i la participació activa de la comunitat universitària amb la cooperació, el voluntariat i la solidaritat.
  • Avançarem en la coherència de polítiques en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030 de les Nacions Unides).
  • Afavorirem nous convenis amb països del sud amb coordinació amb altres universitats o xarxes.
  • Incentivarem la participació de tots els membres de la comunitat universitària als projectes de Cooperació Universitària al Desenvolupament.